Vi er på Atlas Autismecenter mere end stolte af den fine artikel på bagsiden af den nye udgave af Autismebladet fra Landsforeningen Autisme ☘️ 
Tak for nogle spændende og lærerige dage på SIKON konference 🤍