Botilbuddet Flauenskjold

Spira Autismecenter Flauenskjold er et nyoprettet højtspecialiseret bosted, der tilbyder ophold og støtte til mennesker, der lever med en psykisk

funktionsnedsættelse, som kommer til udtryk ved en kognitiv udviklingsforstyrrelse. Specifikt er målgruppen, børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse samt komorbide diagnoser, som f.eks. psykisk udviklingshæmning, borderline, stress, angst, epilepsi, depression, søvn– og spiseforstyrrelser, OCD, Tourettes, ADHD

Spira Autismecenter Flauenskjold leverer specialpædagogiske ydelser indenfor for Service Lovens §66, §107, §108 samt dagtilbud §104 & STU, disse pladser er ikke åbne for eksterne. Vores hus er indrettet til, at vi kan tilbyde den enkelte en helhedsorienteret og sammenhængende hverdag, hvor vi kan skabe fleksible og målrettede indsatser indenfor den enkelte paragraf.

Vi åbner i april 2023 med ti pladser fordelt på to afdelinger. I vores afdeling for børn og unge med

§66 har vi seks pladser. I vores afdeling for voksne med hhv. §107 og §108 har vi fire pladser. I 2026 forventer vi at åbne med yderligere ti pladser, hvor fordelingen er fire pladser til §66 og seks pladser til §107 og §108.

Kendetegnende for begge afdelinger er, at de er indrettede med rummelige værelser med eget bad og toilet fordelt på 29 kvm. Der er fælles tekøkken og fælles stue i direkte tilknytning til afdelingerne.

Øvrige aktivitetsrum indrettes i kælderen med b.la. spa- og wellness, sanserum, værksted og motionsrum. På anden sal åbner vi i 2023 for ti pladser fordelt på §104 og STU. Her er der kvadratmeter, der byder på kantine og pædagogisk køkken samt mulighed for forskelligartede aktiviteter på tværs af afdelingerne.

I vores pædagogiske praksis anvender vi målrettede metodiske tilgange, som vi tilpasser den enkeltes særlige behov og forudsætninger.

Vores praksis øger livskvalitet igennem udvikling. Hvor vi med individuelle specialpædagogiske tiltag støtter det enkelte menneske til et stabilt livsforløb uden unødvendige frustrationer, nederlag og daglige kampe. En dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og med plads til at udvikle sig på egne betingelser.

Vores faglige ydelser og indsatser tilrettelægges ud fra principperne i bl.a. TEACCH, Low Arousal, Neuropædagogik, mentalisering, stressfølsomhed og motivation.

Vores teams har solid erfaring inden for autisme- og det socialpsykiatriske område og uddannes løbende. Værdimæssigt tilbyder vi en hverdag, hvor Respekt, Omsorg og Livskvalitet er omdrejningspunktet for vores praksis og samværsformer.