Botilbuddet Voerså

Botilbuddet Voerså danner rammerne for borgere med autisme spektrum forstyrrelse eller lignende kognitiv udviklingsforstyrrelse med komorbide diagnoser.

Ejendommen er et stuehus i landlige omgivelser og ligger skærmet mellem skov, mark og sø, og ikke tæt til trafikerede veje, by-støj eller anden udefrakommende stimuli. Disse omgivelser er ideelle for denne målgruppe, til at skabe pædagogiske indsatser som skaber udvikling og trivsel for vores borgere – og dermed livskvalitet.

Hos os er faglighed og fordybning i det enkelte menneske en bærende del af vores tilgang.

Neuropædagogisk tilgang fylder overordnet i vores pædagogiske arbejde og sikre at vore tiltag og læringsprocesser er udarbejdet præcist efter hver enkelt borgers forudsætning ift. deres kognitive niveau. Vi mener nemlig at læring sker bedst gennem succesoplevelser samt skal det gøres i et tempo hvor den enkelte kan følge med. Vi mener at læringsprocesser skal udvikles og gennemarbejdes samt tilpasses, for at give mening for borgeren – og ikke bare er læring for læringens skyld.

Stedet, en 4,8 hektar grund, er fantastiske rammer til vores målgruppe. Med egen sø, skov, sanserute, crossbane, køkkenhave, pædagogisk værksted m.m. er mulighederne mange. Grunden er skærmet for naboer og andre udefrakommende forstyrrelser og ligger ikke i nærheden af tæt trafikerede veje. På stedet findes også dyrehold, herunder får og høns, som indgår som en del af borgernes dagsprogram, hvor forskellige opgaver skal laves i forbindelse med at passe dyrene.

Derudover nytænkes kontinuerligt nye tiltag for vores borgere, hvor vi undersøger, bruger og vedligeholder vores område, hvor naturen og frisk luft indgår som en stor del af borgernes hverdag, i et omfang der giver mening for den enkelte.