Spira AMO-gruppe arbejder lige nu med temaet ‘Kommunikation’.
Arbejdet har inspireret gruppen til at udarbejde to plakater med et vigtigt budskab.

På Spira Autismecenter tror vi på at kommunikation spiller en afgørende rolle i at skabe og opretholde et godt arbejdsmiljø.
Når medarbejdere og ledelse kommunikerer effektivt og åbent, kan det føre til øget samarbejde, tillid og respekt på arbejdspladsen.
En vigtig faktor i god kommunikation er at være klar og tydelig i sit budskab. Misforståelser kan undgås ved at være præcis og specifik i sin kommunikation.

At tage ansvar for et godt arbejdsmiljø er en vigtig opgave for både medarbejdere og ledelse.
For os handler det om at skabe en arbejdsplads, hvor trivsel, gensidig respekt og kommunikation er et gennemgående tema i vores hverdag.